Soortenrijkdom bosgebied Beukenburg-De Leyen,
Bilthoven

13 April 2023

Goed Nieuws: het is vrijwel zeker dat Utrechts Landschap het Leyense bos gaat aankopen

De onderhandelingen van UL met Gem de Bilt zijn in een zeer vergevorderd stadium. Het kan eigenlijk niet meer mislukken. In december komt er een publieksactie waar iedereen aan mee kan doen. Houdt het nieuws in de gaten!

Op de website van het Utrechts Landschap staan twee pagina's waar de aankoop van het Leyense bos genoemd wordt:

Op 8 dec 2023 kregen we een mailing van het Utrechts Landschap om te doneren voor de aankoop van natuur in de provincie zonder dat het Leyensebos genoemd wordt!

update: 9 dec 2023

8 juni 2022

GroenLinks: Leijense bos blijft bos!

Februari 2021

Deze pagina geeft een overzicht van de soortenrijkdom van bosgebied Beukenburg-De Leyen gebaseerd op data uit de website https://waarneming.nl/. De aanleiding is de plannen van de gemeente de Bilt om woningen te bouwen in het bosgebied de Leijen.

Het Leyense bos is eigendom van de gemeente de Bilt en grenst aan het natuurreservaat Beukenburg van het Utrechts Landschap en vormt daarmee een natuurlijke eenheid. Dieren en planten zien de grenzen van de twee gebieden niet. Er zijn geen hekken tussen de gebieden. De blauwe lijn begrenst het gebied:

Kaart-Beukenburg-De-Leyen

Volgens waarneming.nl (een website waar een groeiend legertje vrijwilligers hun waarnemingen uploaden), zijn er tot nu toe in het gebied 22.999 waarnemingen ingevoerd door 573 waarnemers met een totaal aan 1878 soorten (9 Feb 2021). Zie voor de aantallen per groep hieronder.
De vogels zijn vertegenwoordigd door 4 soorten uilen, 5 soorten spechten, 13 roofvogels, wielewaal, ijsvogel. De zoogdieren: o.a. ree, bunzing, haas, wezel, das, vos, 4 soorten vleermuis, en de zeldzame soort: boommarter.
Vele beschermde soorten waaronder: appelvink, buizerd, kruisbek en rode lijst vogelsoorten: boerenzwaluw, grote lijster, koekoek, raaf, spotvogel. Soorten die vanwege beschermwaardigheid verborgen zijn (onder embargo) heb ik niet mee kunnen tellen. Zelf heb ik 1 embargo soort waargenomen.

Het zijn waarnemingen van 573 vrijwilligers met heel verschillende interesses en kundigheden die het gebied doorkruisen. Al deze waarnemingen zijn niet het resultaat van een doelgerichte systematische inventarisatie. De werkelijke aantallen moeten hoger liggen.
Er zijn heel wat waarnemers die veel plezier aan dit smalle stuk bos beleven. Door de beschermde en bedreigde soorten mag er in het gebied geen enkele boom gekapt en geen enkel huis gebouwd worden. Dus: dit bosgebied heeft grote natuurwaarde en biodiversiteit en is meer dan alleen een recreatie- en hondenuitlaat gebied. Ik hoop dat het Utrechts Landschap dit gebied snel aankoopt om het voor de toekomst veilig te stellen.

Haas voedselzoekend in de sneeuw
Haas voedselzoekend in de sneeuw
Beukenburg-De Leyen 9 Feb 2021

Overzicht
per 9 februari 2021.

Soortenrijkdom bosgebied Beukenburg-De Leyen


Soorten overzicht per groep

per 9 februari 2021

Vogels141 soorten 2 verzamelsoorten, 1 variant, 8 ondersoorten
Zoogdieren20 soorten7 verzamelsoorten gevonden.
Reptielen en amfibieen8 soorten1 hybride, 2 verzamelsoorten
Dagvlinders24 soorten2 verzamelsoorten
Nachtvlinders en micro's24 soorten2 verzamelsoorten
Libellen25 soorten2 verzamelsoorten
Vissen1 soorten
Sprinkhanen en Krekels14 soorten3 verzamelsoorten
Bijen, wespen, mieren81 soorten39 verzamelsoorten
Vliegen en muggen133 soorten50 verzamelsoorten
Kevers87 soorten 14 verzamelsoorten, 1 synoniem
Wantsen, cicaden en plantenluizen56 soorten7 verzamelsoorten, 1 ondersoort
Insecten (overig)7 soorten4 verzamelsoorten
Geleedpotigen (overig)39 soorten18 verzamelsoorten
Weekdieren (slakken)6 soorten1 species aggregate
Overige ongewervelden--
Planten284 soorten1 hybride, 32 verzamelsoorten, 1 variant, 19 ondersoorten
Algen, wieren, eencelligen--
Mossen en korstmossen74 soorten12 verzamelsoorten, 1 variant
Paddenstoelen191 soorten24 verzamelsoorten, 4 synoniemen, 6 varianten, 2 forma
totaal aantal 1215 soorten

Leo Wiggers
is op 14 feb 2021 verschenen op de Kansenkaart van de gemeente De Bilt.

Gert Korthof kansenkaart
is op 3 feb 2021 verschenen op de Kansenkaart van de gemeente De Bilt.


Bronnen:
Adviezen binnengekomen via de kansenkaart.

10 feb 2021. update: 1 Mar 2021. https://www.korthofweb.nl/DeLeyen/Bilthoven-Beukenburg-De-Leyen.html.
update 1 juni 2022: website verhuist van xs4all.nl naar Freedom Internet met adres: www.korthofweb.nl